Hyundai i10 Hatchback 2021

    • Hyundai Grand I10 1.2 MT hatchback ( Tiêu chuẩn): 333.000.000 đồng
    • Hyundai Grand I10 1.2 MT hatchback : 377.000.000 đồng
    • Hyundai Grand I10 1.2 AT hatchback : 417.000.000 đồng