Hyundai i10 Sedan 2021

     

    • Hyundai Grand I10 1.2 MT sedan ( Tiêu chuẩn): 343.000.000 đồng
    • Hyundai Grand I10 1.2 MT sedan : 387.000.000 đồng
    • Hyundai Grand I10 1.2 AT sedan : 416.000.000 đồng