Hyundai Kona 2021

    • Hyundai Kona 2021 AT ( Bản tiêu chuẩn): 580.000.000 đồng.
    • Hyundai Kona 2021 AT ( Bản đặc biệt): 640.000.000 đồng.
    • Hyundai Kona 2021 1.6 Turbo: 685.000.000 đồng.